Surat Al Kahf Ayat 46

Surat Al Kahfi Ayat 46

  (46)  المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَيوٰةِ الدُّنيا ۖ وَالبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلًا

Artinya :

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Hak Kehormatan

Manusia adalah makhluk mulia, secara fitrah ia harus dihormati dan dihargai. setiap tindakan yang menurunkan harkat dan martabatnya adalah bentuk pelanggaran . Allah melarang manusia saling menghina, mencela dan mencaci maki yang akan mencederai kehormatannya. demikian pula Allah melarang membuka aib dan keburukan yang lain. Allah berfirman :

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[1410] dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

[1409] Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh.

[1410] Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

Surat An Naas

Artinya:

1. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
2. raja manusia.
3. sembahan manusia.
4. dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
6. dari (golongan) jin dan manusia.

Sebutan an-Nas di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 240 kali dengan keterangan yang jelas menunjukkan pada korps atau kumpulan, yaitu seluruh umat manusia sebagai keturunan  Nabi Adam AS. Misalnya yang terdapat dalam surat Al-Hujaraat (49):13
Artinya : Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah yang lebih taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Manusia juga sering disebut al-ins atau al-insan. Kedua kata tersebut dalam pengertian bahasa merupakan lawan dari kata binatang liar. seperti juga dalam al-Quran, meski kata tersebut mempunyai akar kata yang sama, namun mempunyai pengertian dan keistimewaan masing-masing.

Kata al-insan senantiasa dipertentangkan  dengan kata al-jinn, yaitu sejenis makhluk yang hidup diluar alam manusia. Sedangkan kata al-insan mengandung pengertian makhluk mukallaf  (ciptaan Tuhan yang dibebani tanggung jawab. Sebutan al-insan dalam pengertian ini terdapat pada 65 tempat dalam al-Quran. hal ini menunjukan keistimewaan dan ciri-ciri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.